Zwangerschapsvergiftiging

De termen zwangerschapsvergiftiging wordt vaak gebruikt als containerbegrip. Maar er zijn verschillende vormen. Ze gaan allemaal gepaard met een verhoogde bloeddruk in de zwangerschap. Maar wat is nou het verschil?

Op een rijtje:

  • Zwangerschapshypertensie: een verhoogde bloeddruk zonder eiwitten in de urine.
  • Zwangerschapsvergiftiging / pre-eclampsie (PE): een verhoogde bloeddruk met eiwitten in de urine.
  • Eclampsie: PE of HELLP in combinatie met stuipen. Eclampsie is zeer bedreigend voor de gezondheid van de moeder en ongeboren kind. Het ontstaat door een (heel) hoge bloeddruk met als gevolg daarvan vaatkrampen en vochtophoping.
  • HELLP-syndroom: verhoogde bloeddruk, oedeem (vochtophoping) en eiwitten in de urine. De afkorting staat voor: Hemolyse (bloedafbraak) Elevated Liver enzymes (leverfunctiestoornissen) Low Platelets (afbraak van bloedplaatjes).

PE en HELLP zijn ernstige complicaties van zwangerschapsvergiftiging. Er is vaak sprake van oedeem in bijvoorbeeld enkels, handen en gezicht, hoofdpijn, tintelingen in de vingers, misselijkheid en lichtflitsen of vlekjes zien. Het gaat bijna altijd gepaard met een verminderde werking van de placenta. Hierdoor dreigt een tekort aan voedingsstoffen voor de baby wat kan leiden tot groeiachterstand. Er kan zelfs zuurstoftekort bij de baby ontstaan. De organen van de moeder (nieren, lever en bloedvaten) kunnen minder goed gaan functioneren.

HELLP syndroom geeft klachten als hoofdpijn, misselijkheid, algehele malaise, pijn boven in de buik met ‘bandgevoel’. De gevolgen zijn vaak ernstiger dan bij pre-eclampsie. Zo komt het in de buik overlijden van de baby bij HELLP vaker voor. Bij heel ernstige vormen van het HELLP syndroom kan, vanwege ernstige problemen met de bloedstolling, ook het leven van de moeder bedreigd worden.

Heb je één of enkele van de genoemde symptomen en twijfel je? Neem altijd contact op met je verloskundige of gynaecoloog!  

De oorzaak van deze vormen van zwangerschapsvergiftiging is niet exact bekend. De enige manier om ernstige pre-eclampsie te behandelen, is de baby geboren te laten worden. Door de bevalling in te leiden, of -als inleiden niet mogelijk is of de conditie van moeder of baby dit niet toelaat-  een keizersnede. Vaak met ruggenprik, soms, bijvoorbeeld bij verstoorde bloedstolling, onder algehele narcose.

*Met dank aan informatie van de HELLP Stichting (www.hellp.nl/wat-is-hellppe/) en MUMC: https://centraal.mumc.nl/sites/central/files/23254-0309_pre-eclampsie_en_hellp_syndroom_zwangerschapsvergiftiging_927431_4.pdf *

[Binnenkort volgt mijn ervaringsverhaal]