Training ‘Werken met baby’s’

** Certificering is verplicht volgens de Wet IKK die per 2018 in werking is getreden **
Vanaf 1 januari 2018 moeten werkgevers investeren in specifieke scholing voor babyopvang. Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken over een certificaat beschikken, waaruit blijk dat scholing is gevolgd die voldoet aan alle criteria. Deze training voldoet aan deze criteria.

Inhoud en opbouw:
De in-company training ‘Werken met baby’s’ richt zich op het verhogen van de kwaliteit van de babyopvang. Het accent ligt op de sensitieve interactie tussen de pedagogisch medewerker en de baby. Wat heeft de baby nodig om zich prettig te voelen? De pedagogisch medewerkers worden bewust gemaakt van de belangrijke rol die zij hebben voor het welbevinden en de ontwikkeling van de baby’s.
Er wordt volgens de principes van ‘ervarend leren’. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten. De eerste en laatste bijeenkomst duren 3 uur, de overige duren 2,5 uur (de studiebelasting is 40 uur):
1. visie op baby’s en babyopvang
2. het bieden van emotionele ondersteuning
3. respect voor autonomie
4. structuur en continuïteit
5. zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet
6. ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties
7. een veilige en uitdagende speelomgeving creëren
8. samenwerken met ouders en collega’s: uitwisselen en afstemmen.

Doelgroep:
deze training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers die werken met baby’s (minimaal MBO niveau 3). Dit kan zowel in een horizontale- als in een verticale groep zijn. Omdat zowel ervaren als onervaren medewerkers welkom zijn, kunnen alle (baby)leidsters van een team of locatie aan de training deelnemen.

Kosten:
In company training € 4250,- ex BTW (bij minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers). Dit bedrag is exclusief reiskosten (€ 0,19 per km). Dit bedrag is inclusief:
• intakegesprek op locatie
• een cursusmap voor elke cursist
• het cursist boek “Werken met baby’s in een groep” van Sylvia Nossent en Orpha Vanderhaegen (ISBN: 9789085600558) voor elke cursist
• evaluatie na afloop

Kwalificatie:
Deze training is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en voldoet aan de eisen van de Wet IKK. Na afronding ontvangen deelnemers een officieel bewijs van deelname van het Nederlands Jeugdinstituut. Dit certificaat is persoonsgebonden en wordt uitgereikt, mits voldaan is aan de certificeringseisen.
logo_nji

Vervolg:
De training vormt een onderdeel van een breder proces. Het heeft meer succes als de onderwerpen aan bod blijven komen tijdens bijvoorbeeld de begeleiding en het teamoverleg na afloop van de training. Up & Close biedt hier in overleg coaching voor aan.

 

 

Amersfoort Vathorst. KvK nummer: 64964094